CAM KẾT: Chi Phí Phù Hợp-Dịch Vụ Tận Tâm
 
02422612929
  • cho thuê văn phòng ảo hà nội
  • cho thuê văn phòng ảo hà nội
  • cho thuê văn phòng ảo hà nội

Hệ sinh thái kinh doanh của Công ty Luật LHD gồm những gì ?

Date: 17-09-2021, 09:09:29

 Hệ sinh thái kinh doanh là mạng lưới các tổ chức, bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ, v.v., liên quan đến việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua cả cạnh tranh và hợp tác. 

Hệ sinh thái kinh doanh của Công ty Luật LHD gồm những gì ?

Khái niệm

Hệ sinh thái kinh doanh trong tiếng Anh là Business Ecosystem.

Hệ sinh thái kinh doanh là mạng lưới các tổ chức, bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ, v.v., liên quan đến việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua cả cạnh tranh và hợp tác. 

Ý tưởng của hệ sinh thái kinh doanh là mỗi thực thể trong hệ sinh thái đều ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng bởi các thực thể khác, tạo ra một mối quan hệ không ngừng phát triển, trong đó mỗi thực thể phải linh hoạt và thích nghi để tồn tại như trong hệ sinh thái sinh học.

Bản chất của hệ sinh thái kinh doanh

Những tiến bộ trong công nghệ và sự gia tăng của toàn cầu hóa đã thay đổi các quan niệm cũ về phương pháp kinh doanh tốt nhất. Ý tưởng về hệ sinh thái kinh doanh được cho là giúp các công ty hiểu cách thứcđể phát triển mạnh trong môi trường kinh tế thay đổi nhanh chóng ngày nay.

Trên thực tế, hệ sinh thái kinh doanh bao gồm một mạng lưới các công ty liên kết với nhau, tương tác linh hoạt thông qua cạnh tranh và hợp tác để tăng doanh số và tồn tại.

Một hệ sinh thái kinh doanh bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, người tiêu dùng, chính phủ, qui trình, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh. Khi một hệ sinh thái kinh doanh phát triển mạnh, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường đã thành công trong việc sắp xếp và tổ chức hợp lí hóa luồng ý tưởng, tài năng và vốn trong toàn hệ thống.

Một số mục tiêu của hệ sinh thái kinh doanh

- Thúc đẩy sự hợp tác mới để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường đang gia tăng

- Khai thác sự sáng tạo và đổi mới để giảm chi phí sản xuất hoặc giúp các thành viên trong hệ sinh thái tiếp cận khách hàng mới

- Thúc đẩy quá trình học tập để hợp tác hiệu quả và chia sẻ những hiểu biết, kĩ năng chuyên môn và kiến thức

- Tạo ra những cách thức mới để giải quyết những nhu cầu và mong muốn cơ bản của con người.

Mối quan hệ giữa hệ sinh thái kinh doanh và cạnh tranh

Các hệ sinh thái kinh doanh tạo ra rào cản nhập mạnh mẽ cho những đối thủ cạnh tranh mới, vì những người tham gia tiềm năng không chỉ phải sao chép hoặc cải thiện sản phẩm cốt lõi, mà còn phải cạnh tranh với toàn bộ hệ thống các doanh nghiệp phụ trợ độc lập và các nhà cung cấp trong mạng lưới.

Việc là một bộ phận trong hệ sinh thái kinh doanh cung cấp cho các doanh nghiệp cơ chế để thúc đẩy công nghệ, đạt được thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu và năng lực kinh doanh, và cạnh tranh hiệu quả với các công ty khác.

(Theo investopedia)

2. HỆ SINH THÁI CỦA CÔNG TY LUẬT LHD GỒM NHỮNG GÌ 

Nhằm cung cấp dịch vụ khép kín cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái như sau

- Công ty dịch vụ LHD (LHD Services) Cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, dịch vụ kế toán thuế và cung cấp Kế toán cho các doanh nghiệp.

- Công ty Luật LHD cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói cho các doanh nghiệp từ tư vấn thành lập, thay đổi cho đến giải thể

Vòng đời của doanh nghiệp gắn liền với vòng sinh thái của chúng tôi

Trân trọng